Polityka prywatności

Polityka prywatności opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

 1. Informacje ogólne

  1. Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: https://www.qartis.pl/
  2. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest: Qartis S.A. ul. Brukselska 8, 86-050, Solec Kujawski
  3. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: qartis@qartis.pl
  4. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.
  5. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
   • obsługa zapytań przez formularz,
   • prezentacja oferty lub informacji,
   • kontakt mailowy lub telefoniczny, w celu przedstawienia oferty sprzedażowej, obsługi zamówień, zawarcia umowy lub roszczeń związanych z realizacją umowy,
   • kontakt mailowy lub telefoniczńy związany z bieżącą obsługą w ramach zawartych umów z kluczowymi klientami,
   • rozpatrzenie roszczeń czy reklamacji związanych z umową,
   • kontakt mailowy związany z procesem rekrutacyjnym,
   • wykonańie usługi lub wykonańie zawartej umowy na prośbę użytkownika,
   • cel analityczny, polegający między innymi ńa analizie Danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej,
   • wykorzystywanie cookies na strońie i jej podstrońach,
   • zarządzanie stroną internetową,
   • tworzenie własnych baz Danych Użytkowników.
  6. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
   • Poprzez dobrowolne podanie przez Użytkownika danych osobowych w formularzach zamieszczonych w Serwisie lub poprzez kontakt z Operatorem za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w Serwisie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak w przypadkach wyraźnie oznaczonych w Serwisie niezbędne do realizacji wskazanych celów. W przypadku nie podania danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe Operator ma prawo odstąpic od realizacji kontaktu z Użytkownikiem. Podanie przez Użytkownika Danych, które nie są obowiązkowe lub nadmiaru danych, których Administrator nie potrzebuje przetwarzać następuje na podstawie decyzji samego Użytkownika i wówczas przetwarzanie odbywa się na podstawie przesłanki zawartej w art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda). Użytkownik udziela Zgody na przetwarzanie tych Danych oraz na zanonimizowanie Danych, których Administrator nie wymaga i nie chce przetwarzać, a mimo to Użytkownik przekazał je Administratorowi.
   • Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 2. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

  1. Operator przechowuje i chroni dane osobowe, w sposób zgodny z ustalonymi procedurami obowiązującymi u Operatora, sporządzonymi zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym w szczególności z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwane dalej: RODO). Środki wdrożone przez Operatora mają na celu przede wszystkim zabezpieczyc dane osobowe Użytkowników przed nieuprawnionym dostępem.
   Operator zapewnia, że dostęp do danych osobowych Użytkowników posiadają wyłącznie osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych, przeszkolone w zakresie ochrony danych osobowych.
  2. Operator okresowo zmienia swoje hasła administracyjne.
 3. Powierzanie danych osobowych podmiotom trzecim

  1. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwerach operatora: home.pl
  2. Operator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika. Poniżej znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies:
  3. Dane osobowe są przekazywane poza Unię Europejską. Przekazanie danych pozo UE jest spowodowane korzystaniem z usług podmiotów zlokalizowanych poza granicami UE, lub w wyniku opublikowania na skutek indywidualnego działania Użytkownika (np. włączenie nagrania YouTube). W przypadku przekazania lub powierzenia przetwarzania danych osobowych poza granicami UE, dane te są przetwarzana na podstawie umowy zawartej pomiędzy Operatorem a Usługodawcą.
  4. Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel przetwarzania danych oraz sposów wykorzystywania plików cookie.
 4. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

  1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców:
   • upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w celu realizacji celu działania strony
  2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
  3. Przysługuje Ci prawo:
   • prawo dostępu do treści danych,
   • prawo poprawienia dańych,
   • prawo do sprostowania dańych,
   • prawo do usunięcia danych, jeżeli brak jest podstaw do ich przetwarzania,
   • prawo ograniczenia przetwarzania, jeśli nastąpiło ono w sposób nieprawidłowy lub bez podstawy prawnej,
   • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
   • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
   • prawo do bycia zapomnianym.
  4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu.
  5. Dane osobowe są przekazywane do krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że przesyłamy je poza teren Unii Europejskiej, według kategorii i odbiorców zawartych w pkt. 3.
 5. Informacje w formularzach

  1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika, w tym dane osobowe, o ile zostaną one podane.
  2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.
  4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego, rejestracji usług itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.
  5. W przypadku nie podania wymaganych danych osobowych przez Użytkownika, może dojść do odmowy realizacji usługi przez Operatora.
 6. Logi Administratora

  1. Informacje zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 7. Istotne techniki marketingowe

  1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA). Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 8. Informacja o plikach cookies

  1. Serwis korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   1. utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
   2. realizacji celów określonych powyżej w części "Istotne techniki marketingowe";
  5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
  8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).
  9. Usunięcie plików cookies nie jest jednoznaczne z usunięciem Danych osobowych przez Administratora uzyskanych za pośrednictwem plików cookies.
 9. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

  1. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www
  2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami: Urządzenia mobilne:

Zainteresowaliśmy Cię ofertą, ale chcesz więcej?

Zamów nasz darmowy sample book

Sample Book

Adres 

QARTIS S.A.
ul. Brukselska 8
86-050 Solec Kujawski
woj. Kujawsko-Pomorskie
Polska

Email: qartis@qartis.pl
Telefon: (+48) 52 525 92 30
Fax: (+48) 52 582 28 11
NIP: 953-250-02-39
KRS: 0000236493